2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommunvalkrets Stockholm 1 Södermalm-Enskede

Valdeltagande
2006: 84,67%
-3,08%
2002: 87,75%

30,35%
M
6,47%
C
9,71%
FP
4,03%
KD
22,37%
S
9,48%
V
12,84%
MP
4,75%
ÖVR
Samtliga 98 distrikt räknade.

Kommunvalkrets Stockholm 1 Södermalm-Enskede

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 32382 30,35 18537 17,58
C Centerpartiet 6902 6,47 1938 1,84
FP Folkpartiet liberalerna 10354 9,71 19590 18,58
KD Kristdemokraterna 4303 4,03 5656 5,36
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23868 22,37 33306 31,58
V Vänsterpartiet 10109 9,48 15201 14,41
MP Miljöpartiet de gröna 13697 12,84 9369 8,88
ÖVR Övriga partier 5063 4,75 1859 1,76

Kommunvalkrets Stockholm 1 Södermalm-Enskede

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 106678 105456
Ogiltiga röster blanka 1625
Ogiltiga röster övriga 32 1374
Summa avgivna röster 108335 106830
Röstberättigade 127956 121742
Valdeltagande 84,67% 87,75%