2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommunvalkrets Jönköpings kommun Landsort öster

Valdeltagande
2006: 87,23%
-0,82%
2002: 88,05%

23,55%
M
9,82%
C
5,12%
FP
19,98%
KD
29,08%
S
4,09%
V
3,39%
MP
4,96%
ÖVR
Samtliga 15 distrikt räknade.

Kommunvalkrets Jönköpings kommun Landsort öster

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3568 23,55 1950 13,07
C Centerpartiet 1488 9,82 1158 7,76
FP Folkpartiet liberalerna 776 5,12 1292 8,66
KD Kristdemokraterna 3027 19,98 3803 25,48
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4406 29,08 5094 34,14
V Vänsterpartiet 619 4,09 781 5,23
MP Miljöpartiet de gröna 514 3,39 554 3,71
ÖVR Övriga partier 752 4,96 291 1,95

Kommunvalkrets Jönköpings kommun Landsort öster

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15150 14923
Ogiltiga röster blanka 291
Ogiltiga röster övriga 1 236
Summa avgivna röster 15442 15159
Röstberättigade 17702 17217
Valdeltagande 87,23% 88,05%