2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommunvalkrets Visby

Valdeltagande
2006: 80,78%
-0,25%
2002: 81,03%

24,01%
M
9,01%
C
5,02%
FP
3,89%
KD
38,68%
S
7,02%
V
8,25%
MP
4,13%
ÖVR
Samtliga 14 distrikt räknade.

Kommunvalkrets Visby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3404 24,01 2170 15,51
C Centerpartiet 1277 9,01 774 5,53
FP Folkpartiet liberalerna 712 5,02 1340 9,58
KD Kristdemokraterna 551 3,89 814 5,82
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5483 38,68 6358 45,45
V Vänsterpartiet 995 7,02 1427 10,20
MP Miljöpartiet de gröna 1170 8,25 951 6,80
ÖVR Övriga partier 585 4,13 154 1,10

Kommunvalkrets Visby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 14177 13988
Ogiltiga röster blanka 364
Ogiltiga röster övriga 13 282
Summa avgivna röster 14554 14270
Röstberättigade 18017 17610
Valdeltagande 80,78% 81,03%