2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommunvalkrets Gävle andra valkrets

Valdeltagande
2006: 81,80%
+3,34%
2002: 78,46%

26,54%
M
6,20%
C
7,45%
FP
4,95%
KD
36,44%
S
6,84%
V
5,79%
MP
5,79%
ÖVR
Samtliga 18 distrikt räknade.

Kommunvalkrets Gävle andra valkrets

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 5045 26,54 2574 14,56
C Centerpartiet 1179 6,20 758 4,29
FP Folkpartiet liberalerna 1417 7,45 2501 14,15
KD Kristdemokraterna 941 4,95 1415 8,01
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6926 36,44 7593 42,96
V Vänsterpartiet 1300 6,84 1579 8,93
MP Miljöpartiet de gröna 1100 5,79 914 5,17
ÖVR Övriga partier 1101 5,79 339 1,92

Kommunvalkrets Gävle andra valkrets

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 19009 17673
Ogiltiga röster blanka 342
Ogiltiga röster övriga 10 296
Summa avgivna röster 19361 17969
Röstberättigade 23668 22901
Valdeltagande 81,80% 78,46%