2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Sverige

Område M C FP KD S V MP ÖVR BLANK OG VDT
Blekinge län 22,04% 7,16% 6,37% 5,18% 42,32% 5,42% 3,66% 7,85% 1,96% 0,04% 83,08%
Dalarnas län 21,06% 10,76% 5,13% 5,42% 40,34% 6,65% 4,35% 6,28% 2,18% 0,04% 80,48%
Gotlands län 21,58% 19,25% 4,35% 3,84% 34,86% 6,00% 6,26% 3,85% 2,72% 0,08% 81,36%
Gävleborgs län 18,44% 11,13% 5,33% 5,13% 41,71% 7,94% 4,34% 5,98% 1,97% 0,04% 79,26%
Hallands län 29,67% 10,36% 7,69% 6,68% 31,62% 3,96% 4,03% 5,99% 2,01% 0,03% 83,50%
Jämtlands län 17,63% 16,81% 4,13% 3,74% 40,15% 8,31% 5,01% 4,23% 2,12% 0,03% 79,82%
Jönköpings län 22,07% 8,42% 5,35% 16,05% 35,44% 4,25% 3,44% 4,98% 1,76% 0,04% 83,40%
Kalmar län 21,30% 11,05% 5,21% 7,13% 41,35% 5,03% 3,85% 5,07% 1,89% 0,03% 82,22%
Kronobergs län 24,66% 11,28% 5,73% 7,93% 35,98% 4,92% 4,22% 5,28% 1,90% 0,02% 82,84%
Norrbottens län 13,36% 6,43% 4,29% 4,21% 51,48% 10,53% 4,06% 5,64% 1,22% 0,04% 81,82%
Malmö kommun 28,48% 2,88% 8,87% 3,46% 35,24% 5,45% 6,07% 9,55% 1,47% 0,05% 77,56%
Skåne läns norra och östra 27,40% 8,30% 7,09% 6,71% 35,15% 3,42% 3,39% 8,54% 2,01% 0,03% 80,05%
Skåne läns södra 33,10% 6,03% 9,19% 4,79% 30,27% 3,45% 4,77% 8,39% 1,55% 0,05% 84,55%
Skåne läns västra 28,65% 5,67% 8,50% 4,86% 34,94% 3,34% 3,68% 10,36% 1,59% 0,06% 80,05%
Stockholms kommun 35,07% 5,65% 10,05% 5,04% 23,17% 7,38% 9,33% 4,31% 1,31% 0,03% 82,42%
Stockholms län 38,36% 5,33% 9,16% 6,66% 26,16% 4,74% 5,53% 4,07% 1,44% 0,03% 82,93%
Södermanlands län 23,38% 6,85% 6,79% 6,23% 42,23% 4,90% 5,14% 4,48% 1,92% 0,04% 82,01%
Uppsala län 26,49% 9,85% 9,13% 6,61% 30,89% 5,72% 6,27% 5,04% 1,75% 0,04% 82,87%
Värmlands län 20,90% 9,98% 5,97% 5,83% 42,01% 6,42% 3,87% 5,02% 1,81% 0,03% 81,26%
Västerbottens län 13,67% 11,79% 6,35% 6,46% 43,86% 8,37% 5,87% 3,64% 1,57% 0,05% 82,87%
Västernorrlands län 17,16% 10,56% 5,40% 5,65% 45,96% 6,67% 3,83% 4,77% 1,59% 0,04% 81,53%
Västmanlands län 23,29% 6,87% 8,14% 5,73% 39,79% 6,21% 4,25% 5,71% 2,18% 0,03% 80,75%
Göteborgs kommun 26,88% 4,47% 10,24% 6,73% 28,93% 8,68% 8,44% 5,64% 1,50% 0,05% 79,54%
Västra Götalands läns norra 21,19% 8,91% 7,45% 8,08% 38,52% 5,78% 4,80% 5,27% 1,84% 0,04% 82,66%
Västra Götalands läns södra 24,05% 9,47% 6,51% 8,03% 35,69% 5,50% 3,96% 6,79% 1,86% 0,04% 82,23%
Västra Götalands läns västra 26,46% 7,29% 9,60% 8,71% 32,11% 5,24% 4,86% 5,73% 1,82% 0,04% 83,56%
Västra Götalands läns östra 23,52% 10,45% 5,46% 8,21% 38,41% 5,12% 3,65% 5,18% 1,90% 0,05% 82,49%
Örebro län 18,81% 7,46% 6,62% 7,17% 43,11% 6,08% 4,57% 6,17% 1,78% 0,03% 82,77%
Östergötlands län 24,81% 7,58% 6,53% 7,18% 37,40% 5,20% 5,11% 6,18% 1,94% 0,05% 83,35%