2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Riksdagsvalkrets Stockholms kommun

Valdeltagande
2006: 82,42%
+1,70%
2002: 80,72%

35,07%
M
5,65%
C
10,05%
FP
5,04%
KD
23,17%
S
7,38%
V
9,33%
MP
4,31%
ÖVR
Samtliga 467 distrikt räknade.

Riksdagsvalkrets Stockholms kommun

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 169211 35,07 11 96205 21,01 7
C Centerpartiet 27257 5,65 2 8109 1,77 0
FP Folkpartiet liberalerna 48476 10,05 3 89510 19,54 6
KD Kristdemokraterna 24327 5,04 1 30228 6,60 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 111765 23,17 6 143640 31,36 9
V Vänsterpartiet 35616 7,38 2 49795 10,87 3
MP Miljöpartiet de gröna 45030 9,33 3 31027 6,77 2
ÖVR Övriga partier 20773 4,31 0 9491 2,07 0

Riksdagsvalkrets Stockholms kommun

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 482455 458005
Ogiltiga röster blanka 6386
Ogiltiga röster övriga 164 5248
Summa avgivna röster 489005 463253
Röstberättigade 593334 573936
Valdeltagande 82,42% 80,72%