2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Riksdagsvalkrets Stockholms län

Valdeltagande
2006: 82,93%
+1,82%
2002: 81,11%

38,36%
M
5,33%
C
9,16%
FP
6,66%
KD
26,16%
S
4,74%
V
5,53%
MP
4,07%
ÖVR
Samtliga 676 distrikt räknade.

Riksdagsvalkrets Stockholms län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 252100 38,36 17 138456 22,43 9
C Centerpartiet 34998 5,33 3 16477 2,67 1
FP Folkpartiet liberalerna 60178 9,16 4 113485 18,39 8
KD Kristdemokraterna 43792 6,66 3 54872 8,89 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 171901 26,16 10 206560 33,47 13
V Vänsterpartiet 31161 4,74 2 43268 7,01 3
MP Miljöpartiet de gröna 36365 5,53 3 30005 4,86 2
ÖVR Övriga partier 26729 4,07 0 14064 2,28 0

Riksdagsvalkrets Stockholms län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 657224 617187
Ogiltiga röster blanka 9584
Ogiltiga röster övriga 222 7846
Summa avgivna röster 667030 625033
Röstberättigade 804300 770595
Valdeltagande 82,93% 81,11%