2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Riksdagsvalkrets Jönköpings län

Valdeltagande
2006: 83,40%
+1,23%
2002: 82,17%

22,07%
M
8,42%
C
5,35%
FP
16,05%
KD
35,44%
S
4,25%
V
3,44%
MP
4,98%
ÖVR
Samtliga 238 distrikt räknade.

Riksdagsvalkrets Jönköpings län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 45302 22,07 3 25267 12,70 2
C Centerpartiet 17290 8,42 1 14510 7,29 1
FP Folkpartiet liberalerna 10982 5,35 1 17978 9,03 1
KD Kristdemokraterna 32946 16,05 2 40316 20,26 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 72757 35,44 5 78670 39,54 5
V Vänsterpartiet 8734 4,25 1 11417 5,74 1
MP Miljöpartiet de gröna 7070 3,44 0 6400 3,22 0
ÖVR Övriga partier 10219 4,98 0 4424 2,22 0

Riksdagsvalkrets Jönköpings län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 205300 198982
Ogiltiga röster blanka 3683
Ogiltiga röster övriga 87 2855
Summa avgivna röster 209070 201837
Röstberättigade 250684 245648
Valdeltagande 83,40% 82,17%