2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Riksdagsvalkrets Kalmar län

Valdeltagande
2006: 82,22%
+1,44%
2002: 80,78%

21,30%
M
11,05%
C
5,21%
FP
7,13%
KD
41,35%
S
5,03%
V
3,85%
MP
5,07%
ÖVR
Samtliga 187 distrikt räknade.

Riksdagsvalkrets Kalmar län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 31430 21,30 2 18331 12,71 1
C Centerpartiet 16306 11,05 1 15360 10,65 1
FP Folkpartiet liberalerna 7680 5,21 0 12865 8,92 1
KD Kristdemokraterna 10513 7,13 1 16112 11,17 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 61007 41,35 4 63089 43,74 4
V Vänsterpartiet 7426 5,03 0 10519 7,29 1
MP Miljöpartiet de gröna 5687 3,85 0 5210 3,61 0
ÖVR Övriga partier 7482 5,07 0 2742 1,90 0

Riksdagsvalkrets Kalmar län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 147531 144228
Ogiltiga röster blanka 2837
Ogiltiga röster övriga 50 2334
Summa avgivna röster 150418 146562
Röstberättigade 182945 181444
Valdeltagande 82,22% 80,78%