2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Riksdagsvalkrets Gotlands län

Valdeltagande
2006: 81,36%
+2,29%
2002: 79,07%

21,58%
M
19,25%
C
4,35%
FP
3,84%
KD
34,86%
S
6,00%
V
6,26%
MP
3,85%
ÖVR
Samtliga 42 distrikt räknade.

Riksdagsvalkrets Gotlands län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 7715 21,58 1 4808 14,00 0
C Centerpartiet 6883 19,25 0 5367 15,63 0
FP Folkpartiet liberalerna 1554 4,35 0 2701 7,87 0
KD Kristdemokraterna 1374 3,84 0 2242 6,53 0
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12464 34,86 1 14024 40,84 2
V Vänsterpartiet 2145 6,00 0 2911 8,48 0
MP Miljöpartiet de gröna 2237 6,26 0 1898 5,53 0
ÖVR Övriga partier 1378 3,85 0 385 1,12 0

Riksdagsvalkrets Gotlands län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 35750 34336
Ogiltiga röster blanka 1000
Ogiltiga röster övriga 30 742
Summa avgivna röster 36780 35078
Röstberättigade 45205 44364
Valdeltagande 81,36% 79,07%