2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Riksdagsvalkrets Skåne läns västra

Valdeltagande
2006: 80,05%
+2,74%
2002: 77,31%

28,65%
M
5,67%
C
8,50%
FP
4,86%
KD
34,94%
S
3,34%
V
3,68%
MP
10,36%
ÖVR
Samtliga 180 distrikt räknade.

Riksdagsvalkrets Skåne läns västra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 46393 28,65 4 26420 17,56 2
C Centerpartiet 9184 5,67 1 6908 4,59 0
FP Folkpartiet liberalerna 13757 8,50 1 20551 13,66 2
KD Kristdemokraterna 7869 4,86 0 12154 8,08 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 56580 34,94 4 60464 40,19 4
V Vänsterpartiet 5409 3,34 0 8295 5,51 1
MP Miljöpartiet de gröna 5961 3,68 0 5015 3,33 0
ÖVR Övriga partier 16778 10,36 0 10642 7,07 0

Riksdagsvalkrets Skåne läns västra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 161931 150449
Ogiltiga röster blanka 2625
Ogiltiga röster övriga 94 2695
Summa avgivna röster 164650 153144
Röstberättigade 205679 198083
Valdeltagande 80,05% 77,31%