2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Riksdagsvalkrets Skåne läns södra

Valdeltagande
2006: 84,55%
+1,99%
2002: 82,56%

33,10%
M
6,03%
C
9,19%
FP
4,79%
KD
30,27%
S
3,45%
V
4,77%
MP
8,39%
ÖVR
Samtliga 220 distrikt räknade.

Riksdagsvalkrets Skåne läns södra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 69959 33,10 5 39652 20,00 3
C Centerpartiet 12751 6,03 1 8270 4,17 1
FP Folkpartiet liberalerna 19422 9,19 1 31270 15,77 2
KD Kristdemokraterna 10125 4,79 1 13234 6,68 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 63975 30,27 4 75459 38,07 5
V Vänsterpartiet 7297 3,45 0 10876 5,49 1
MP Miljöpartiet de gröna 10081 4,77 1 8078 4,08 1
ÖVR Övriga partier 17724 8,39 0 11389 5,75 0

Riksdagsvalkrets Skåne läns södra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 211334 198228
Ogiltiga röster blanka 3326
Ogiltiga röster övriga 98 3040
Summa avgivna röster 214758 201268
Röstberättigade 253991 243795
Valdeltagande 84,55% 82,56%