2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Riksdagsvalkrets Skåne läns norra och östra

Valdeltagande
2006: 80,05%
+2,44%
2002: 77,61%

27,40%
M
8,30%
C
7,09%
FP
6,71%
KD
35,15%
S
3,42%
V
3,39%
MP
8,54%
ÖVR
Samtliga 207 distrikt räknade.

Riksdagsvalkrets Skåne läns norra och östra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 48946 27,40 3 29907 17,65 2
C Centerpartiet 14836 8,30 1 11960 7,06 1
FP Folkpartiet liberalerna 12673 7,09 1 19776 11,67 1
KD Kristdemokraterna 11993 6,71 1 18664 11,02 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 62794 35,15 4 66488 39,24 5
V Vänsterpartiet 6116 3,42 0 9498 5,61 1
MP Miljöpartiet de gröna 6051 3,39 0 5978 3,53 0
ÖVR Övriga partier 15255 8,54 0 7150 4,22 0

Riksdagsvalkrets Skåne läns norra och östra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 178664 169421
Ogiltiga röster blanka 3670
Ogiltiga röster övriga 62 3454
Summa avgivna röster 182396 172875
Röstberättigade 227846 222738
Valdeltagande 80,05% 77,61%