2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Riksdagsvalkrets Västra Götalands läns östra

Valdeltagande
2006: 82,49%
+1,97%
2002: 80,52%

23,52%
M
10,45%
C
5,46%
FP
8,21%
KD
38,41%
S
5,12%
V
3,65%
MP
5,18%
ÖVR
Samtliga 179 distrikt räknade.

Riksdagsvalkrets Västra Götalands läns östra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 37484 23,52 3 21328 13,90 1
C Centerpartiet 16655 10,45 1 15044 9,80 1
FP Folkpartiet liberalerna 8702 5,46 1 15273 9,95 1
KD Kristdemokraterna 13091 8,21 1 18859 12,29 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 61219 38,41 4 62570 40,77 4
V Vänsterpartiet 8165 5,12 1 11634 7,58 1
MP Miljöpartiet de gröna 5821 3,65 0 5714 3,72 0
ÖVR Övriga partier 8251 5,18 0 3062 1,99 0

Riksdagsvalkrets Västra Götalands läns östra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 159388 153484
Ogiltiga röster blanka 3086
Ogiltiga röster övriga 75 2617
Summa avgivna röster 162549 156101
Röstberättigade 197047 193865
Valdeltagande 82,49% 80,52%