2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Riksdagsvalkrets Jämtlands län

Valdeltagande
2006: 79,82%
+1,97%
2002: 77,85%

17,63%
M
16,81%
C
4,13%
FP
3,74%
KD
40,15%
S
8,31%
V
5,01%
MP
4,23%
ÖVR
Samtliga 110 distrikt räknade.

Riksdagsvalkrets Jämtlands län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 13753 17,63 1 7592 9,88 1
C Centerpartiet 13111 16,81 1 11705 15,23 1
FP Folkpartiet liberalerna 3226 4,13 0 5569 7,25 0
KD Kristdemokraterna 2914 3,74 0 3874 5,04 0
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 31322 40,15 3 34256 44,57 3
V Vänsterpartiet 6484 8,31 0 8469 11,02 1
MP Miljöpartiet de gröna 3907 5,01 0 3967 5,16 0
ÖVR Övriga partier 3301 4,23 0 1433 1,86 0

Riksdagsvalkrets Jämtlands län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 78018 76865
Ogiltiga röster blanka 1687
Ogiltiga röster övriga 23 1077
Summa avgivna röster 79728 77942
Röstberättigade 99888 100124
Valdeltagande 79,82% 77,85%