2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Riksdagsvalkrets Västerbottens län

Valdeltagande
2006: 82,87%
+2,17%
2002: 80,70%

13,67%
M
11,79%
C
6,35%
FP
6,46%
KD
43,86%
S
8,37%
V
5,87%
MP
3,64%
ÖVR
Samtliga 177 distrikt räknade.

Riksdagsvalkrets Västerbottens län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 22213 13,67 1 10083 6,49 1
C Centerpartiet 19154 11,79 1 17448 11,23 1
FP Folkpartiet liberalerna 10310 6,35 1 15673 10,09 1
KD Kristdemokraterna 10497 6,46 1 13135 8,45 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 71260 43,86 5 72176 46,45 5
V Vänsterpartiet 13599 8,37 1 17822 11,47 1
MP Miljöpartiet de gröna 9544 5,87 1 6938 4,47 1
ÖVR Övriga partier 5913 3,64 0 2094 1,35 0

Riksdagsvalkrets Västerbottens län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 162490 155369
Ogiltiga röster blanka 2591
Ogiltiga röster övriga 89 2040
Summa avgivna röster 165170 157409
Röstberättigade 199322 195050
Valdeltagande 82,87% 80,70%