2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Hakarp 1

Valdeltagande
2006: 89,85%
+0,90%
2002: 88,95%

22,82%
M
5,36%
C
5,74%
FP
19,70%
KD
34,91%
S
4,49%
V
3,37%
MP
3,62%
ÖVR

Valdistrikt Hakarp 1

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 183 22,82 97 12,26
C Centerpartiet 43 5,36 26 3,29
FP Folkpartiet liberalerna 46 5,74 95 12,01
KD Kristdemokraterna 158 19,70 147 18,58
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 280 34,91 348 43,99
V Vänsterpartiet 36 4,49 48 6,07
MP Miljöpartiet de gröna 27 3,37 22 2,78
ÖVR Övriga partier 29 3,62 8 1,01

Valdistrikt Hakarp 1

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 802 791
Ogiltiga röster blanka 12
Ogiltiga röster övriga 0 14
Summa avgivna röster 814 805
Röstberättigade 906 905
Valdeltagande 89,85% 88,95%