2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Hakarp 2

Valdeltagande
2006: 94,94%

26,60%
M
6,73%
C
4,54%
FP
15,00%
KD
30,98%
S
4,22%
V
4,14%
MP
7,79%
ÖVR

Valdistrikt Hakarp 2

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 328 26,60
C Centerpartiet 83 6,73
FP Folkpartiet liberalerna 56 4,54
KD Kristdemokraterna 185 15,00
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 382 30,98
V Vänsterpartiet 52 4,22
MP Miljöpartiet de gröna 51 4,14
ÖVR Övriga partier 96 7,79

Valdistrikt Hakarp 2

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1233
Ogiltiga röster blanka 24
Ogiltiga röster övriga 0
Summa avgivna röster 1257 0
Röstberättigade 1324
Valdeltagande 94,94% %