2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Hakarp 3

Valdeltagande
2006: 84,58%
+1,91%
2002: 82,67%

24,25%
M
4,32%
C
6,00%
FP
20,77%
KD
33,85%
S
3,36%
V
2,64%
MP
4,80%
ÖVR

Valdistrikt Hakarp 3

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 202 24,25 100 12,79
C Centerpartiet 36 4,32 22 2,81
FP Folkpartiet liberalerna 50 6,00 73 9,34
KD Kristdemokraterna 173 20,77 171 21,87
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 282 33,85 329 42,07
V Vänsterpartiet 28 3,36 40 5,12
MP Miljöpartiet de gröna 22 2,64 34 4,35
ÖVR Övriga partier 40 4,80 13 1,66

Valdistrikt Hakarp 3

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 833 782
Ogiltiga röster blanka 17
Ogiltiga röster övriga 0 10
Summa avgivna röster 850 792
Röstberättigade 1005 958
Valdeltagande 84,58% 82,67%