2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Vollsjö

Valdeltagande
2006: 74,03%
+0,87%
2002: 73,16%

29,46%
M
14,18%
C
5,62%
FP
6,11%
KD
27,26%
S
2,57%
V
2,44%
MP
12,35%
ÖVR

Valdistrikt Vollsjö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 241 29,46 133 17,30
C Centerpartiet 116 14,18 125 16,25
FP Folkpartiet liberalerna 46 5,62 59 7,67
KD Kristdemokraterna 50 6,11 94 12,22
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 223 27,26 248 32,25
V Vänsterpartiet 21 2,57 21 2,73
MP Miljöpartiet de gröna 20 2,44 24 3,12
ÖVR Övriga partier 101 12,35 65 8,45

Valdistrikt Vollsjö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 818 769
Ogiltiga röster blanka 23
Ogiltiga röster övriga 0 16
Summa avgivna röster 841 785
Röstberättigade 1136 1073
Valdeltagande 74,03% 73,16%