2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Båstad Västra

Valdeltagande
2006: 82,55%
+0,81%
2002: 81,74%

55,46%
M
5,94%
C
9,32%
FP
10,91%
KD
9,32%
S
1,42%
V
3,19%
MP
4,44%
ÖVR

Valdistrikt Båstad Västra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 625 55,46 420 38,85
C Centerpartiet 67 5,94 46 4,26
FP Folkpartiet liberalerna 105 9,32 212 19,61
KD Kristdemokraterna 123 10,91 167 15,45
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 105 9,32 150 13,88
V Vänsterpartiet 16 1,42 17 1,57
MP Miljöpartiet de gröna 36 3,19 45 4,16
ÖVR Övriga partier 50 4,44 24 2,22

Valdistrikt Båstad Västra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1127 1081
Ogiltiga röster blanka 12
Ogiltiga röster övriga 1 16
Summa avgivna röster 1140 1097
Röstberättigade 1381 1342
Valdeltagande 82,55% 81,74%