2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Båstad Östra

Valdeltagande
2006: 79,85%
+3,43%
2002: 76,42%

49,49%
M
4,84%
C
8,53%
FP
9,18%
KD
17,85%
S
1,52%
V
3,18%
MP
5,42%
ÖVR

Valdistrikt Båstad Östra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 685 49,49 416 32,25
C Centerpartiet 67 4,84 53 4,11
FP Folkpartiet liberalerna 118 8,53 246 19,07
KD Kristdemokraterna 127 9,18 193 14,96
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 247 17,85 261 20,23
V Vänsterpartiet 21 1,52 30 2,33
MP Miljöpartiet de gröna 44 3,18 51 3,95
ÖVR Övriga partier 75 5,42 40 3,10

Valdistrikt Båstad Östra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1384 1290
Ogiltiga röster blanka 25
Ogiltiga röster övriga 2 26
Summa avgivna röster 1411 1316
Röstberättigade 1767 1722
Valdeltagande 79,85% 76,42%