2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Förslöv Västra

Valdeltagande
2006: 79,08%
+1,03%
2002: 78,05%

32,24%
M
16,01%
C
6,79%
FP
7,00%
KD
24,50%
S
2,86%
V
4,67%
MP
5,94%
ÖVR

Valdistrikt Förslöv Västra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 304 32,24 188 20,59
C Centerpartiet 151 16,01 122 13,36
FP Folkpartiet liberalerna 64 6,79 108 11,83
KD Kristdemokraterna 66 7,00 127 13,91
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 231 24,50 253 27,71
V Vänsterpartiet 27 2,86 49 5,37
MP Miljöpartiet de gröna 44 4,67 47 5,15
ÖVR Övriga partier 56 5,94 19 2,08

Valdistrikt Förslöv Västra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 943 913
Ogiltiga röster blanka 21
Ogiltiga röster övriga 0 26
Summa avgivna röster 964 939
Röstberättigade 1219 1203
Valdeltagande 79,08% 78,05%