2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Förslöv Östra

Valdeltagande
2006: 79,33%
+4,97%
2002: 74,36%

33,41%
M
10,69%
C
9,84%
FP
5,83%
KD
28,68%
S
2,31%
V
3,89%
MP
5,35%
ÖVR

Valdistrikt Förslöv Östra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 275 33,41 169 22,09
C Centerpartiet 88 10,69 77 10,07
FP Folkpartiet liberalerna 81 9,84 88 11,50
KD Kristdemokraterna 48 5,83 103 13,46
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 236 28,68 247 32,29
V Vänsterpartiet 19 2,31 36 4,71
MP Miljöpartiet de gröna 32 3,89 25 3,27
ÖVR Övriga partier 44 5,35 20 2,61

Valdistrikt Förslöv Östra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 823 765
Ogiltiga röster blanka 9
Ogiltiga röster övriga 1 15
Summa avgivna röster 833 780
Röstberättigade 1050 1049
Valdeltagande 79,33% 74,36%