2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Grevie

Valdeltagande
2006: 82,17%
+3,67%
2002: 78,50%

34,47%
M
19,61%
C
5,43%
FP
8,57%
KD
17,66%
S
2,29%
V
3,99%
MP
7,98%
ÖVR

Valdistrikt Grevie

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 406 34,47 211 19,45
C Centerpartiet 231 19,61 214 19,72
FP Folkpartiet liberalerna 64 5,43 150 13,82
KD Kristdemokraterna 101 8,57 149 13,73
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 208 17,66 233 21,47
V Vänsterpartiet 27 2,29 39 3,59
MP Miljöpartiet de gröna 47 3,99 40 3,69
ÖVR Övriga partier 94 7,98 49 4,52

Valdistrikt Grevie

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1178 1085
Ogiltiga röster blanka 16
Ogiltiga röster övriga 0 32
Summa avgivna röster 1194 1117
Röstberättigade 1453 1423
Valdeltagande 82,17% 78,50%