2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Västra Karup

Valdeltagande
2006: 81,58%
+3,76%
2002: 77,82%

34,15%
M
25,09%
C
6,32%
FP
6,98%
KD
14,72%
S
1,23%
V
4,91%
MP
6,60%
ÖVR

Valdistrikt Västra Karup

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 362 34,15 215 21,39
C Centerpartiet 266 25,09 220 21,89
FP Folkpartiet liberalerna 67 6,32 128 12,74
KD Kristdemokraterna 74 6,98 190 18,91
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 156 14,72 160 15,92
V Vänsterpartiet 13 1,23 27 2,69
MP Miljöpartiet de gröna 52 4,91 37 3,68
ÖVR Övriga partier 70 6,60 28 2,79

Valdistrikt Västra Karup

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1060 1005
Ogiltiga röster blanka 24
Ogiltiga röster övriga 1 23
Summa avgivna röster 1085 1028
Röstberättigade 1330 1321
Valdeltagande 81,58% 77,82%