2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Hov

Valdeltagande
2006: 84,25%
+3,58%
2002: 80,67%

43,24%
M
15,71%
C
6,42%
FP
9,97%
KD
15,03%
S
0,68%
V
3,04%
MP
5,91%
ÖVR

Valdistrikt Hov

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 256 43,24 146 25,70
C Centerpartiet 93 15,71 70 12,32
FP Folkpartiet liberalerna 38 6,42 85 14,96
KD Kristdemokraterna 59 9,97 106 18,66
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 89 15,03 115 20,25
V Vänsterpartiet 4 0,68 7 1,23
MP Miljöpartiet de gröna 18 3,04 23 4,05
ÖVR Övriga partier 35 5,91 16 2,82

Valdistrikt Hov

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 592 568
Ogiltiga röster blanka 7
Ogiltiga röster övriga 0 8
Summa avgivna röster 599 576
Röstberättigade 711 714
Valdeltagande 84,25% 80,67%