2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Torekov

Valdeltagande
2006: 84,17%
+4,51%
2002: 79,66%

49,47%
M
7,62%
C
7,62%
FP
6,95%
KD
21,39%
S
1,87%
V
1,74%
MP
3,34%
ÖVR

Valdistrikt Torekov

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 370 49,47 235 33,76
C Centerpartiet 57 7,62 56 8,05
FP Folkpartiet liberalerna 57 7,62 123 17,67
KD Kristdemokraterna 52 6,95 76 10,92
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 160 21,39 152 21,84
V Vänsterpartiet 14 1,87 16 2,30
MP Miljöpartiet de gröna 13 1,74 19 2,73
ÖVR Övriga partier 25 3,34 19 2,73

Valdistrikt Torekov

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 748 696
Ogiltiga röster blanka 7
Ogiltiga röster övriga 0 9
Summa avgivna röster 755 705
Röstberättigade 897 885
Valdeltagande 84,17% 79,66%