2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Östra Karup

Valdeltagande
2006: 83,32%
+2,93%
2002: 80,39%

41,26%
M
12,04%
C
7,90%
FP
8,99%
KD
18,93%
S
1,60%
V
3,92%
MP
5,37%
ÖVR

Valdistrikt Östra Karup

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 569 41,26 325 25,77
C Centerpartiet 166 12,04 135 10,71
FP Folkpartiet liberalerna 109 7,90 182 14,43
KD Kristdemokraterna 124 8,99 192 15,23
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 261 18,93 295 23,39
V Vänsterpartiet 22 1,60 44 3,49
MP Miljöpartiet de gröna 54 3,92 27 2,14
ÖVR Övriga partier 74 5,37 61 4,84

Valdistrikt Östra Karup

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1379 1261
Ogiltiga röster blanka 20
Ogiltiga röster övriga 0 18
Summa avgivna röster 1399 1279
Röstberättigade 1679 1591
Valdeltagande 83,32% 80,39%