2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Västra Skrävlinge 2

Valdeltagande
2006: 60,64%
+4,94%
2002: 55,70%

1,10%
M
0,27%
C
2,47%
FP
0,14%
KD
83,42%
S
6,71%
V
2,60%
MP
3,29%
ÖVR

Valdistrikt Västra Skrävlinge 2

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 8 1,10 12 1,99
C Centerpartiet 2 0,27 1 0,17
FP Folkpartiet liberalerna 18 2,47 8 1,33
KD Kristdemokraterna 1 0,14 10 1,66
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 609 83,42 491 81,43
V Vänsterpartiet 49 6,71 41 6,80
MP Miljöpartiet de gröna 19 2,60 22 3,65
ÖVR Övriga partier 24 3,29 18 2,99

Valdistrikt Västra Skrävlinge 2

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 730 603
Ogiltiga röster blanka 5
Ogiltiga röster övriga 0 3
Summa avgivna röster 735 606
Röstberättigade 1212 1088
Valdeltagande 60,64% 55,70%