2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Västra Skrävlinge 10

Valdeltagande
2006: 51,41%
+0,01%
2002: 51,40%

2,61%
M
0,14%
C
7,68%
FP
0,27%
KD
82,30%
S
4,80%
V
0,69%
MP
1,51%
ÖVR

Valdistrikt Västra Skrävlinge 10

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 19 2,61 12 2,17
C Centerpartiet 1 0,14
FP Folkpartiet liberalerna 56 7,68 4 0,72
KD Kristdemokraterna 2 0,27 4 0,72
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 600 82,30 455 82,43
V Vänsterpartiet 35 4,80 56 10,14
MP Miljöpartiet de gröna 5 0,69 15 2,72
ÖVR Övriga partier 11 1,51 6 1,09

Valdistrikt Västra Skrävlinge 10

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 729 552
Ogiltiga röster blanka 1
Ogiltiga röster övriga 0
Summa avgivna röster 730 552
Röstberättigade 1420 1074
Valdeltagande 51,41% 51,40%