Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Statistik

Handskrivna röster

Personröster Övriga partier

Kartor, Excel

Kartor

Riksdagen - Excel

Landsting - Excel

Kommun - Excel

Valresultat

Kommun - valresultat riket sammanslaget och per län

Landsting - valresultat riket sammanslaget

Valdeltagande

Riksdagen - skillnad valdeltagande 2002-2006

Landsting - skillnad valdeltagande 2002-2006

Kommun - skillnad valdeltagande 2002-2006

Mandat

Kommun - partier som tagit mandat

Kommun - mandat för Sverigedemokraterna (PDF-format)

Kommun - mandatförändring riket sammanslaget

Valda ledamöter

Riksdagen - köns- och åldersfördelning, medelålder

Landsting - köns- och åldersfördelning, medelålder

Kommun - köns- och åldersfördelning, medelålder

Personröster

Sammanställning personröster alla val

Personröster Övriga partier

Personröster - Riksdagen

Riksdagen - personröster per riksdagsvalkrets

Riksdagen - personröster per kommun

Riksdagen - personröster per parti och län

Riksdagen - personröster uppdelat på kön och län

Riksdagen - andel valda på personröster per parti och kön

Riksdagen - avvikelser i förhållande till ett system utan personval

Riksdagen - kandidater som klarat spärren för personval

Personröster - Landstingsfullmäktige

Landsting - personröster per län

Landsting - personröster per kommun

Landsting - personröster per parti och län

Landsting - personröster uppdelat på kön och län

Landsting - andel valda på personröster per parti och kön

Landsting - avvikelser i förhållande till ett system utan personval

Landsting - kandidater som klarat spärren för personval

Personröster - Kommunfullmäktige

Kommun - personröster per län

Kommun - personröster per kommun

Kommun - personröster per parti och län

Kommun - personröster uppdelat på kön och län

Kommun - andel valda på personröster per parti och kön

Kommun - avvikelser i förhållande till ett system utan personval

Kommun - kandidater som klarat spärren för personval