2006-09-18 01:15:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Huddinge

Valdeltagande
2006: 75,7%
+0,5%
2002: 75,2%

30,0%
M
2,2%
C
8,7%
FP
5,2%
KD
29,8%
S
5,4%
V
4,7%
MP
4,4%
HP
6,1%
DP
3,0%
SD
0,4%
ÖVR
Samtliga 48 distrikt räknade.

Kommun Huddinge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 14661 30,0 18 9347 19,9 13
C Centerpartiet 1080 2,2 0 823 1,8 0
FP Folkpartiet liberalerna 4241 8,7 6 5903 12,6 8
KD Kristdemokraterna 2556 5,2 4 2892 6,2 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14580 29,8 19 17051 36,3 24
V Vänsterpartiet 2661 5,4 3 3567 7,6 5
MP Miljöpartiet de gröna 2279 4,7 2 1663 3,5 2
HP Huddingepartiet 2134 4,4 3 2031 4,3 2
DP Drevvikenpartiet 3002 6,1 4 2130 4,5 3
SD Sverigedemokraterna 1466 3,0 2 890 1,9 0
ÖVR Övriga partier 196 0,4 699 1,5 0

Kommun Huddinge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 48856 46996
Ogiltiga röster blanka 737
Ogiltiga röster övriga 201 599
Summa avgivna röster 49794 47595
Röstberättigade 65819 63275
Valdeltagande 75,7% 75,2%