2006-09-18 00:10:36 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Botkyrka

Valdeltagande
2006: 70,0%
+2,0%
2002: 68,0%

24,0%
M
1,9%
C
8,1%
FP
5,8%
KD
39,4%
S
7,5%
V
5,1%
MP
4,2%
BP
4,0%
ÖVR
Samtliga 44 distrikt räknade.

Kommun Botkyrka

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 9316 24,0 15 5369 14,7 9
C Centerpartiet 742 1,9 1 421 1,2 0
FP Folkpartiet liberalerna 3134 8,1 5 5000 13,7 8
KD Kristdemokraterna 2249 5,8 4 2481 6,8 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15304 39,4 25 15513 42,5 28
V Vänsterpartiet 2915 7,5 5 3522 9,6 6
MP Miljöpartiet de gröna 1961 5,1 3 1518 4,2 3
BP Botkyrkapartiet 1625 4,2 3 2118 5,8 3
ÖVR Övriga partier 1549 4,0 599 1,6 0

Kommun Botkyrka

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 38795 36541
Ogiltiga röster blanka 588
Ogiltiga röster övriga 115 440
Summa avgivna röster 39498 36981
Röstberättigade 56439 54372
Valdeltagande 70,0% 68,0%