2006-09-18 14:36:18 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Stockholm

Valdeltagande
2006: 77,3%
+0,6%
2002: 76,7%

37,3%
M
3,1%
C
9,6%
FP
3,9%
KD
24,5%
S
7,9%
V
9,1%
MP
4,5%
ÖVR
Samtliga 461 distrikt räknade.

Kommun Stockholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 176118 37,3 41 120014 26,0 27
C Centerpartiet 14798 3,1 1 5828 1,3 0
FP Folkpartiet liberalerna 45575 9,6 10 72845 15,8 17
KD Kristdemokraterna 18474 3,9 4 20478 4,4 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 115574 24,5 27 148247 32,2 35
V Vänsterpartiet 37312 7,9 8 51559 11,2 11
MP Miljöpartiet de gröna 43203 9,1 10 24445 5,3 6
ÖVR Övriga partier 21303 4,5 17688 3,8 0

Kommun Stockholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 472357 461104
Ogiltiga röster blanka 6552
Ogiltiga röster övriga 1236 5074
Summa avgivna röster 480145 466178
Röstberättigade 620912 607446
Valdeltagande 77,3% 76,7%