2006-09-18 00:04:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Solna

Valdeltagande
2006: 77,3%
+1,6%
2002: 75,7%

45,4%
M
2,3%
C
10,0%
FP
4,2%
KD
25,2%
S
5,4%
V
5,9%
MP
1,6%
ÖVR
Samtliga 35 distrikt räknade.

Kommun Solna

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 17513 45,4 28 11342 31,8 20
C Centerpartiet 882 2,3 1 550 1,5 0
FP Folkpartiet liberalerna 3879 10,0 6 4949 13,9 8
KD Kristdemokraterna 1627 4,2 2 1890 5,3 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9731 25,2 16 11873 33,3 21
V Vänsterpartiet 2102 5,4 4 3086 8,6 5
MP Miljöpartiet de gröna 2270 5,9 4 1534 4,3 3
ÖVR Övriga partier 612 1,6 465 1,3 0

Kommun Solna

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 38616 35689
Ogiltiga röster blanka 513
Ogiltiga röster övriga 139 507
Summa avgivna röster 39268 36196
Röstberättigade 50800 47796
Valdeltagande 77,3% 75,7%