2006-09-17 23:17:11 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Skurup

Valdeltagande
2006: 76,7%
+1,4%
2002: 75,3%

26,0%
M
10,3%
C
8,4%
FP
2,9%
KD
30,3%
S
2,3%
V
2,6%
MP
7,6%
KVS
1,5%
SPI
7,5%
SD
0,7%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Skurup

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2161 26,0 11 1382 17,6 7
C Centerpartiet 858 10,3 4 865 11,0 4
FP Folkpartiet liberalerna 696 8,4 4 754 9,6 4
KD Kristdemokraterna 244 2,9 1 326 4,1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2513 30,3 13 2644 33,6 14
V Vänsterpartiet 187 2,3 1 345 4,4 2
MP Miljöpartiet de gröna 213 2,6 1 197 2,5 1
KVS Kommunens Väl 633 7,6 3 915 11,6 5
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 122 1,5 0 137 1,7 1
SD Sverigedemokraterna 621 7,5 3 280 3,6 1
ÖVR Övriga partier 55 0,7 28 0,4 0

Kommun Skurup

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8303 7873
Ogiltiga röster blanka 182
Ogiltiga röster övriga 23 146
Summa avgivna röster 8508 8019
Röstberättigade 11088 10649
Valdeltagande 76,7% 75,3%