2006-09-17 23:26:51 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Helsingborg

Valdeltagande
2006: 76,9%
+2,9%
2002: 74,0%

29,1%
M
3,1%
C
8,8%
FP
4,4%
KD
30,8%
S
3,3%
V
4,9%
MP
4,0%
SPI
9,6%
SD
1,5%
HbgP
0,5%
ÖVR
Samtliga 74 distrikt räknade.

Kommun Helsingborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 21281 29,1 19 15615 23,0 17
C Centerpartiet 2247 3,1 2 1439 2,1 0
FP Folkpartiet liberalerna 6413 8,8 6 8006 11,8 7
KD Kristdemokraterna 3219 4,4 3 4580 6,7 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22521 30,8 22 25797 37,9 27
V Vänsterpartiet 2440 3,3 1 3712 5,5 4
MP Miljöpartiet de gröna 3548 4,9 3 2261 3,3 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 2911 4,0 3 1878 2,8 0
SD Sverigedemokraterna 7018 9,6 6 2976 4,4 3
HbgP Helsingborgspartiet 1115 1,5 0
ÖVR Övriga partier 363 0,5 1737 2,6 0

Kommun Helsingborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 73076 68001
Ogiltiga röster blanka 1278
Ogiltiga röster övriga 135 1423
Summa avgivna röster 74489 69424
Röstberättigade 96895 93869
Valdeltagande 76,9% 74,0%