2006-09-17 23:49:59 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Trelleborg

Valdeltagande
2006: 78,4%
+2,2%
2002: 76,2%

19,6%
M
4,6%
C
5,2%
FP
6,1%
KD
36,5%
S
2,0%
V
2,8%
MP
7,7%
SPI
12,6%
SD
2,8%
ÖVR
Samtliga 26 distrikt räknade.

Kommun Trelleborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 4730 19,6 10 3789 16,8 8
C Centerpartiet 1111 4,6 2 1139 5,1 2
FP Folkpartiet liberalerna 1244 5,2 2 1394 6,2 4
KD Kristdemokraterna 1475 6,1 4 1453 6,5 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8808 36,5 20 10657 47,4 23
V Vänsterpartiet 491 2,0 0 842 3,7 2
MP Miljöpartiet de gröna 663 2,8 2 745 3,3 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1862 7,7 4 1432 6,4 4
SD Sverigedemokraterna 3034 12,6 7 1001 4,4 2
ÖVR Övriga partier 685 2,8 44 0,2 0

Kommun Trelleborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 24103 22496
Ogiltiga röster blanka 371
Ogiltiga röster övriga 146 374
Summa avgivna röster 24620 22870
Röstberättigade 31399 30006
Valdeltagande 78,4% 76,2%