2006-09-18 00:15:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Kungsbacka

Valdeltagande
2006: 84,3%
+1,6%
2002: 82,7%

34,1%
M
11,0%
C
11,2%
FP
7,9%
KD
19,6%
S
3,0%
V
3,4%
MP
2,6%
SPI
5,6%
Kbabo
1,6%
ÖVR
Samtliga 37 distrikt räknade.

Kommun Kungsbacka

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 14748 34,1 21 10863 27,2 17
C Centerpartiet 4744 11,0 7 4586 11,5 7
FP Folkpartiet liberalerna 4852 11,2 7 6122 15,3 10
KD Kristdemokraterna 3415 7,9 5 4062 10,2 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8498 19,6 12 9293 23,3 14
V Vänsterpartiet 1314 3,0 2 1758 4,4 3
MP Miljöpartiet de gröna 1484 3,4 2 1470 3,7 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1120 2,6 1 1361 3,4 2
Kbabo Kungsbackaborna 2428 5,6 4
ÖVR Övriga partier 671 1,6 396 1,0 0

Kommun Kungsbacka

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 43274 39911
Ogiltiga röster blanka 639
Ogiltiga röster övriga 130 576
Summa avgivna röster 44043 40487
Röstberättigade 52225 48931
Valdeltagande 84,3% 82,7%