2006-09-17 22:47:32 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Öckerö

Valdeltagande
2006: 86,3%
+2,4%
2002: 83,9%

28,8%
M
0,8%
C
10,1%
FP
23,0%
KD
25,5%
S
3,5%
V
6,9%
MP
1,4%
ÖVR
Samtliga 12 distrikt räknade.

Kommun Öckerö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2246 28,8 12 1954 26,4 11
C Centerpartiet 66 0,8 0 123 1,7 0
FP Folkpartiet liberalerna 791 10,1 4 756 10,2 4
KD Kristdemokraterna 1796 23,0 10 1808 24,4 10
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1987 25,5 11 2031 27,4 12
V Vänsterpartiet 275 3,5 1 334 4,5 2
MP Miljöpartiet de gröna 538 6,9 3 347 4,7 2
ÖVR Övriga partier 107 1,4 47 0,6 0

Kommun Öckerö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7806 7400
Ogiltiga röster blanka 166
Ogiltiga röster övriga 25 133
Summa avgivna röster 7997 7533
Röstberättigade 9270 8982
Valdeltagande 86,3% 83,9%