2006-09-18 00:24:26 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Strömstad

Valdeltagande
2006: 69,0%
+3,5%
2002: 65,5%

14,0%
M
19,3%
C
7,7%
FP
3,1%
KD
21,1%
S
4,2%
V
1,0%
MP
0,0%
SPVG
28,9%
StröP
0,4%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Strömstad

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 868 14,0 6 738 12,9 5
C Centerpartiet 1198 19,3 8 1732 30,2 12
FP Folkpartiet liberalerna 479 7,7 3 666 11,6 5
KD Kristdemokraterna 194 3,1 1 206 3,6 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1310 21,1 8 1643 28,7 11
V Vänsterpartiet 263 4,2 2 416 7,3 3
MP Miljöpartiet de gröna 65 1,0 0 221 3,9 2
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 0 0,0 0 88 1,5 0
StröP Strömstadspartiet 1791 28,9 11
ÖVR Övriga partier 27 0,4 22 0,4 0

Kommun Strömstad

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6195 5732
Ogiltiga röster blanka 125
Ogiltiga röster övriga 7 98
Summa avgivna röster 6327 5830
Röstberättigade 9172 8903
Valdeltagande 69,0% 65,5%