2006-09-17 22:38:52 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Vänersborg

Valdeltagande
2006: 78,0%
-0,3%
2002: 78,3%

17,2%
M
9,8%
C
8,5%
FP
6,3%
KD
40,0%
S
6,2%
V
4,0%
MP
3,9%
FV
2,2%
Väp
1,9%
ÖVR
Samtliga 30 distrikt räknade.

Kommun Vänersborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3760 17,2 9 2381 10,9 6
C Centerpartiet 2136 9,8 5 1795 8,2 4
FP Folkpartiet liberalerna 1863 8,5 4 2194 10,1 5
KD Kristdemokraterna 1386 6,3 4 1512 6,9 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8758 40,0 21 8679 39,8 20
V Vänsterpartiet 1366 6,2 4 2125 9,8 5
MP Miljöpartiet de gröna 879 4,0 2 736 3,4 2
FV Folkviljan 857 3,9 2 2246 10,3 5
Väp Välfärdspartiet 475 2,2 0
ÖVR Övriga partier 410 1,9 118 0,5 0

Kommun Vänersborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 21890 21786
Ogiltiga röster blanka 522
Ogiltiga röster övriga 100 581
Summa avgivna röster 22512 22367
Röstberättigade 28866 28552
Valdeltagande 78,0% 78,3%