2006-09-18 01:22:48 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Alingsås

Valdeltagande
2006: 81,9%
+0,9%
2002: 81,0%

19,0%
M
7,3%
C
18,0%
FP
9,4%
KD
30,6%
S
7,0%
V
5,9%
MP
1,1%
K
1,8%
ÖVR
Samtliga 24 distrikt räknade.

Kommun Alingsås

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 4290 19,0 10 3054 14,3 8
C Centerpartiet 1647 7,3 3 1415 6,6 3
FP Folkpartiet liberalerna 4068 18,0 9 3984 18,6 9
KD Kristdemokraterna 2111 9,4 5 2957 13,8 7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6899 30,6 17 6553 30,6 17
V Vänsterpartiet 1575 7,0 4 2079 9,7 5
MP Miljöpartiet de gröna 1335 5,9 3 1034 4,8 2
K Kommunistiska Partiet 238 1,1 0 202 0,9 0
ÖVR Övriga partier 395 1,8 128 0,6 0

Kommun Alingsås

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 22558 21406
Ogiltiga röster blanka 457
Ogiltiga röster övriga 68 444
Summa avgivna röster 23083 21850
Röstberättigade 28190 26977
Valdeltagande 81,9% 81,0%