2006-09-17 23:17:16 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Årjäng

Valdeltagande
2006: 63,7%
-4,8%
2002: 68,5%

11,4%
M
37,3%
C
12,2%
FP
5,1%
KD
26,2%
S
5,4%
V
0,6%
MP
1,7%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Årjäng

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 554 11,4 5 456 8,8 4
C Centerpartiet 1808 37,3 16 2162 41,9 17
FP Folkpartiet liberalerna 592 12,2 5 719 13,9 6
KD Kristdemokraterna 246 5,1 2 311 6,0 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1270 26,2 11 1132 21,9 9
V Vänsterpartiet 264 5,4 2 327 6,3 3
MP Miljöpartiet de gröna 30 0,6 0 38 0,7 0
ÖVR Övriga partier 81 1,7 21 0,4 0

Kommun Årjäng

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4845 5166
Ogiltiga röster blanka 71
Ogiltiga röster övriga 17 97
Summa avgivna röster 4933 5263
Röstberättigade 7750 7686
Valdeltagande 63,7% 68,5%