2006-09-17 22:12:59 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Laxå

Valdeltagande
2006: 77,6%
-0,8%
2002: 78,4%

10,7%
M
11,4%
C
5,0%
FP
10,7%
KD
46,2%
S
12,4%
V
2,2%
MP
1,4%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Laxå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 394 10,7 3 242 6,2 2
C Centerpartiet 419 11,4 4 361 9,3 3
FP Folkpartiet liberalerna 183 5,0 2 347 8,9 3
KD Kristdemokraterna 392 10,7 3 381 9,8 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1697 46,2 14 1703 43,7 14
V Vänsterpartiet 454 12,4 4 795 20,4 6
MP Miljöpartiet de gröna 82 2,2 1 12 0,3 0
ÖVR Övriga partier 53 1,4 52 1,3 0

Kommun Laxå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3674 3893
Ogiltiga röster blanka 133
Ogiltiga röster övriga 18 106
Summa avgivna röster 3825 3999
Röstberättigade 4928 5100
Valdeltagande 77,6% 78,4%