2006-09-17 22:49:42 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Ljusdal

Valdeltagande
2006: 71,7%
+2,9%
2002: 68,8%

14,6%
M
18,4%
C
5,4%
FP
4,4%
KD
32,0%
S
7,8%
V
3,8%
MP
2,1%
FKL
9,9%
SocD
1,5%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommun Ljusdal

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1571 14,6 6 826 7,8 4
C Centerpartiet 1980 18,4 8 1842 17,3 9
FP Folkpartiet liberalerna 581 5,4 2 1051 9,9 5
KD Kristdemokraterna 478 4,4 2 589 5,5 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3448 32,0 13 4112 38,7 19
V Vänsterpartiet 845 7,8 3 1168 11,0 5
MP Miljöpartiet de gröna 414 3,8 2 447 4,2 2
FKL Frihetliga Kommunalfolket 229 2,1 1
SocD Socialradikala Demokraterna 1066 9,9 4
ÖVR Övriga partier 163 1,5 0 595 5,6 2

Kommun Ljusdal

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10775 10630
Ogiltiga röster blanka 301
Ogiltiga röster övriga 18 216
Summa avgivna röster 11094 10846
Röstberättigade 15477 15755
Valdeltagande 71,7% 68,8%