2006-09-18 00:27:42 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Strömsund

Valdeltagande
2006: 77,7%
+1,1%
2002: 76,6%

11,6%
M
13,9%
C
2,0%
FP
0,5%
KD
35,9%
S
8,2%
V
1,4%
MP
25,9%
rd
0,7%
ÖVR
Samtliga 12 distrikt räknade.

Kommun Strömsund

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 925 11,6 4 625 7,7 4
C Centerpartiet 1104 13,9 5 1621 20,0 10
FP Folkpartiet liberalerna 160 2,0 1 390 4,8 2
KD Kristdemokraterna 36 0,5 0 259 3,2 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2857 35,9 13 3700 45,6 22
V Vänsterpartiet 650 8,2 3 1248 15,4 8
MP Miljöpartiet de gröna 110 1,4 0 198 2,4 1
rd Rättvis Demokrati 2059 25,9 9
ÖVR Övriga partier 58 0,7 66 0,8 0

Kommun Strömsund

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7959 8107
Ogiltiga röster blanka 97
Ogiltiga röster övriga 19 128
Summa avgivna röster 8075 8235
Röstberättigade 10393 10752
Valdeltagande 77,7% 76,6%