2006-09-17 22:46:58 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Norsjö

Valdeltagande
2006: 75,8%
-2,3%
2002: 78,1%

0,6%
M
20,5%
C
5,5%
FP
17,4%
KD
47,8%
S
7,7%
V
0,3%
MP
0,3%
ÖVR
Samtliga 3 distrikt räknade.

Kommun Norsjö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 17 0,6 0 76 2,7 1
C Centerpartiet 542 20,5 6 884 31,5 10
FP Folkpartiet liberalerna 145 5,5 2 116 4,1 1
KD Kristdemokraterna 461 17,4 6 339 12,1 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1267 47,8 15 1104 39,4 12
V Vänsterpartiet 203 7,7 2 275 9,8 3
MP Miljöpartiet de gröna 7 0,3 0 6 0,2 0
ÖVR Övriga partier 8 0,3 3 0,1 0

Kommun Norsjö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2650 2803
Ogiltiga röster blanka 45
Ogiltiga röster övriga 3 22
Summa avgivna röster 2698 2825
Röstberättigade 3558 3617
Valdeltagande 75,8% 78,1%