2006-09-17 23:27:38 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Jokkmokk

Valdeltagande
2006: 75,9%
-1,6%
2002: 77,5%

3,4%
M
3,6%
C
9,2%
FP
1,1%
KD
42,0%
S
22,2%
V
6,8%
MP
6,9%
SV
4,6%
ALT
0,3%
ÖVR
Samtliga 4 distrikt räknade.

Kommun Jokkmokk

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 113 3,4 1 85 2,4 1
C Centerpartiet 121 3,6 1 118 3,3 1
FP Folkpartiet liberalerna 306 9,2 3 150 4,3 1
KD Kristdemokraterna 37 1,1 0 126 3,6 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1400 42,0 14 1599 45,3 16
V Vänsterpartiet 741 22,2 7 466 13,2 5
MP Miljöpartiet de gröna 226 6,8 2 270 7,7 3
SV Samernas Väl 230 6,9 2 208 5,9 2
ALT Alternativet 152 4,6 1 498 14,1 5
ÖVR Övriga partier 9 0,3 8 0,2 0

Kommun Jokkmokk

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3335 3528
Ogiltiga röster blanka 47
Ogiltiga röster övriga 7 52
Summa avgivna röster 3389 3580
Röstberättigade 4465 4618
Valdeltagande 75,9% 77,5%